Tento pozoruhodný obraz dokládá, že Franz Dietl byl malířem na chebské poměry mimořádně progresivním, který během studií poznal vývoj moderního umění a dokázal jej reflektovat ve svém díle. Bohužel podobně jako u mnoha jiných sudetoněmeckých autorů zde platí, že z jeho práce známe jen několik málo položek, které nám nedovolují udělat si celistvý obrázek. Na tomto obraze zachytil nejen staré město, ale i kus jeho všednodenního života, a to nanejvýš osobitým způsobem, který připomene Jamese Ensora a jeho zobrazení přeplněné pláže v Ostende. Přestože mu nešlo o realistickou věrnost, zdá se, že horní část Jánského náměstí (Johannisplatz) je zachycena poměrně přesně. Skutečnosti odpovídá dodnes stojící dům zcela vlevo s třemi výraznými vikýři, z nichž ten vpravo je na obraze vidět, dále dům s vysokou sedlovou střechou uprostřed, nacházející se už v Růžové ulici (Rosengasse) nebo tři nižší domy vpravo. Druhý dům zleva však na fotografiích z poválečné doby i na obraze stejného motivu Bojmíra Hutty nemá mansardovou střechu, nýbrž štítový vikýř s dvěma okny. (V rámci asanace byl sice zbořen, v nové podobě však fasáda do náměstí zhruba kopíruje tu předchozí.) Možná, že mezi válkami skutečně došlo k jeho přestavbě a starší podoba je zachycena pouze na Dietlově obraze. Podobně se liší i dva domy uprostřed obrazu, okrový a oranžový. Ty měly před asanací, kdy byly nahrazeny novostavbami, o poschodí více, jak je opět dobře vidět na Huttově obraze.


Sáňkování na Jánském náměstí

1924, 95 × 76 cm, značeno vpravo dole: „FRANZ DIETL", na zadní straně: „DIE RODELBAHN (am Egerer Johannisplatz) Franz Dietl 1924",, Muzeum Cheb

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 14.10.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 14.10.2015