Originální název díla: Die Lehmühle bei Nikolsburg. Zobrazná budova s polovalbou je podle všeho ta, co tu dodnes stojí. Situace na místě byla v té době však zcela jiná. Na potoku Včelínku tehdy u mlýna nebyl ani jeden z rybníků, které jsou zde dnes, a naopak - jak je vidět na obraze - byl před mlýnem rybník jiný.

K historii mlýna zde: http://vodnimlyny.cz/hu/mlyny/estates/detail/2201-sedlecky-mlyn-leh-muhle. Zde se u vádí: za první republiky jezdili do velkého Sedleckého mlýna sedláci z Valtic na mletí velkého množství obilí. V roce 1930 byl majitelem mlýna Josef Kadlec. Tehdy se potok jmenoval Falkensteinská strouha. Před 2. světovou válkou vedli mlýn společníci Bárta a Ganhaft. Po válce byl zkonfiskován po německém majiteli.


Sedlecký mlýn u Mikulova

1919, kolorovaná kresba tužkou na papíře, 34 x 42 cm, Moravská galerie v Brně

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 31.8.2017