Jeden z drobných Spáčilových obrázků starého Chebu zachycuje místo, které bylo zcela převrstveno novou zástavbou: nároží ulic Mincovní (Münzgasse) a Školní (Schulgasse) za dnešním radničním dvorem. Mincovní ulice kdysi vedla skrze průjezd, který se později stal uzavřeným vstupem do galerie. Tato ulička zcela zmizela, když byl v roce 1963 zbourán blok staré mincovny na místě radničního dvora (zde je z něj patrná zástavba s věží zcela vlevo). Mincovna předtím sloužila jako hasičská zbrojnice. V letech 1961 až 1963 byla srovnána se zemí i celá Školní ulice, o níž už v roce 1953, dva roky po vzniku obrazu, městská kronika uvádí, že hrozí sesutí celé její jedné strany. Jako první zmizel rohový dům (Školní 30) s lomeným portálem, zachycený ještě na fotografii z roku 19493, po němž zbyla zde zobrazená proluka.


Z Chebu (Školní ulice)

1951, olej na překližce, 26 × 32 cm, značeno vpravo dole: „Jan Spáčil / Cheb“, na zadní straně přípis s alternativním názvem a dalšími údaji včetně datace: „srpen 1951“ , Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 2.12.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 2.12.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 2.12.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 2.12.2015