V roce 1955, dva roky před svou smrtí, namaloval stařičký Viktor Stretti v duchu své topografické malby i chebský Špalíček. Nevíme, co ho k tomu vedlo a proč přijel zrovna do Chebu. Bylo to necelých deset let po odsunu Němců. Asi zajímavější než samotný historický objekt, který známe z mnoha jiných podobných zobrazení, je atmosféra Chebu 50. let, která se tolik liší od předválečného ruchu tohoto jen krátce předtím bohatého a hrdého města, které teď zaplnili převážně chudší lidé z celé republiky.

Tehdy ještě neproběhla rozsáhlá stavební akce, v jejmímž rámci se část opuštěných domů - včetně Špalíčku - opravila, část, kterou se nepodařilo obsadit dosídlenými obyvateli, rychle chátrala a byla asanována. Vyčerpávající historický výklad ke Špalíčku (německy Stöckl) najdeme na internetové Encyklopedii Chebu: "Bizarní komplex 11 středověkých domů rozdělených úzkou Kramářskou uličkou vyrůstal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů. Původní dřevěné kotce nahradily kamenné stavby s postupnými přístavbami horních pater s hrázděnou konstrukcí. Z toho vyplývá i dvojí výklad vzniku názvu  těchto domů (stavba pater na malém prostoru nebo řeznický špalek) ze slova Stock. Podle nejstaršího zobrazení z roku 1472 je půdorys těchto dvou bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Zbořena byla v roce 1809 třetí řada domů s masnými krámy, která stála na západní straně náměstí. Demolice zbývajících domů hrozila v průběhu rekonstrukce města v letech 1956 - 1962, kdy stav devastace budov Špalíčku vedl k úvahám od zboření a nahrazení moderní novostavbou až po vytvoření pouhé tvarové skulptury z betonu vylitého do obvodových zdí. Nakonec se koncem roku 1960 přistoupilo k záchranným pracím a Špalíček se podařilo zachránit, i když je ve skutečnosti pouhou dekorací z obvodového zdiva s naprosto nepůvodní interiérovou dispozicí, která je navěšena na vnitřní ocelovou konstrukci s betonovými stropy."

 


Špalíček v Chebu

1955, olej, překližka, 49 x 66 cm, značeno vlevo dole: VIKTOR STRETTI / CHEB 1955, Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 14.7.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 14.7.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 14.7.2014