Branka domu U Roubíčků, který stál uvnitř dvora a byl zbořen 1940. Géza Včelička v knize Pražské tajemství uvádí, že zde pan Burda prodával uhlí a dříví (viz štít a foto dole). Stejný motiv najdeme na obraze Jana Rambouska z 30. let, u něhož jsou uvedeny další skutečnosti k tomuto motivu. Shodnost detailů naznačuje, že i Feiklův obraz je ze 30. let. V průhledu se rýsuje střecha kostela sv. Haštala.


Stará Praha (Řásnovka)

30. léta (?), olej, lepenka, 24,8 x 34,7 cm, značeno vlevo dole: Feikl St , Galerie hlavního města Prahy

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 4.9.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 1.10.2014