V diplomové práci Hany Krubnerové (A. Moravec a Sdružení jihočeských výtvarníků, FF UP Olomouc, 2012, s. 87) je uvedeno, že rybník leží v okolí Střelských Hoštic; na mapách však zatím nenalezen.


Strakoňský rybník

1958, olej, karton, 65 x 44,5 cm, signováno vlevo dole: Alois Moravec 58, soukromá sbírka České Budějovice,

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek