Dům U Kulichů v tzv. Vrabčírně / Spatzengasse (pokračování ul. U Milosrdných - Barmherzigen Gasse) s průhledem do Anežské ulice / Agnesgasse, dům vlevo vybíhající rohem do ulice nese název U božího obličeje. "Vrabčírnu zakončuje dlouhý a škaredě líbezný dům U Kulichů, kde v 18. století sídlíval probošt Anežského kláštera Šebestianides. V temném tunelu průjezdu trčí ve zdech pekařské žebříčky, na než tu jistě po sto roků zamoučení chasníci pokládají prkna se svými výrobky. (...) Tady bylo pekařství odjaktěživa. (...) Protivou té pekárny, zasněžené moukou, cukrem a světlou zástěrou pantatínka a jeho bělostné chasy, bývala v pozadí dvora černá, sazemi, výhní a rmutem prokreselná čertova kuchyň, prastará lomozná kovárna, kde opravovali vozy, kovali koně a natloukali obruče na kola. (...) My jsme tu neříkali U Kulichů, ten středověký název byl už dávno zapomenut. Znali jsme to tu jako U Studeckých podle poslední pekařské živnosti, jejíž i tohoto domu majitel, již starý pán, se dosud vynachází při životě a zdraví. Za domem U Kulichů vyčnívá malý domek kdysi U božího obličeje a druhou stranu té krátké, ale nikterak bohulibé ulice tvoří holá zeď Obecního dvora." (Géza Včelička, Pražské tajemství, s. 46 -47)


U Obecního dvora

1953, olej, překližka, 38 x 50 cm, značeno vpravo dole: "Matička", Galerie hlavního města Prahy

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek