Jeden z malířů Osmy Emil Artur Pittermann - Longen tu zobrazil prostranství na křížení ulic Apolinářská a Viničná se svatovojtěšským sloupem a v pozadí s legendární hospodou Jedová chýše (modrý domek na průhledu) před kostelem sv. Apolináře. Krčma, která zde údajně byla již od středověku, získala svůj okřídlený název nejspíš až od studentů medicíny z nedalekých fakult. V době, kdy ji Pittermann maloval, opravdu patřila k místům se špatnou pověstí - byl tu hampejz a v hospodě se setkávala pražská galérka, jak to ostatně zpopularizoval seriál Hříšní lidé města pražského. Roku 1926 domek koupil již ve zbídačeném stavu legendární profesor psychiatrie Antonín Heveroch se záměrem rozšířit sem svůj psychiatrický ústav a v roce 1933 ho dal zbořit. Na jeho místě vyrostl funkcionalistický dům architekta Josefa Kalouse. Také prostranství na obraze se zcela proměnilo a dokonce byl posunut i sloup se svatým Vojtěchem.

 

 


U sv. Apolináře - Jedová chýše

1915, olej, plátno, 80 x 90 cm, značeno vlevo dole: 1915 E. PITTERMANN,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 11.8.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 11.8.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 11.8.2014

Autor: Václav Sedlář

Uveřejněno: 7.5.2017