Obraz zachycuje pohled na Římské náměstí v Brně směrem k západu. Původní Židovský plácek byl centrem Židovské čtvrti ve středověkém Brně. Židé byli v roce 1454 z Brna vypovězeni a mohli se v něm znovu usazovat až od 19. století. Tato část Brna si ale zachovala typickou strukturu křivolakých uliček s neobyčejně složitě členitým Židovským pláckém, který byl přejmenován na Římské náměstí. Malebná zákoutí přežila i rozsáhlou asanaci města na přelomu 19. a 20. století. Římské náměstí začalo být demolováno až v polovině 20. století. Šedý mansardový dům uprostřed obrazu byl zbořen dokonce až v druhé polovině 80. let a domy, které stály až za pravým okrajem obrazu postihla demolice ještě v 90. letech 20. století. Dnes je zachována už jen jižní strana náměstí tvořená bývalým Františkánským klášterem a kostelem sv. Máří magdalény, jehož je věž je vidět v pozadí obrazu.


Ulice ke kostelu

1944, olej, plátno, 50 x 51 cm, signováno a popsáno vzadu autorem,

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek