Raný obraz Vladimíra Hanuše z roku, kdy byl už věku 27 let  po několika pokusech konečně přijat na pražskou akademii. Předtím si v druhé polovině 80. let rychle osvojil krajinářství rané moderny od impresionismu přes fauvismus až po raný kubismus, jak to dokládá i tento obraz. Namaloval zde zatáčku u Debřece nad Skuhrovem v Orlických horách, aniž tušil, že právě zde - jen pár metrůd odsud - si po více než deseti letech po různých životních peripetiích postaví domek.V zatáčce

1988, 55 x 66 cm, tempera, papír,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 3.8.2014