Obraz výrazně munchovského ražení (ve stejném roce měl autor možnost vidět Munchovy obrazy ze soukromé sbírky Kurta Glasera při zájezdu pražské Akademie do Berlína) parafrázuje Munchův slavný obraz Smrt v pokoji nemocné (1893). Kostel v pozadí má natolik charakteristické rysy, že se nabízí ztotožnit ho s nějakou konkrétní stavbou. Z let 1924 a 1925 máme od Holého několik obrazů z Křivoklátu a mezi nimi jeden zobrazující pozdně gotický kostel svatého Petra. Tato stavba vykazuje s kostelem na chebském obraze pozoruhodné shody v barevnosti, rozvržení architektonických hmot, charakteru štíhlé věže a zejména jsou zcela shodné odstupňované opěrné pilíře se šikmými stříškami. Ale existují zde i rozdíly, zejména chybí presbytář. Holý tak využil motivu, který dobře znal, k volné parafrázi. Ostatně také druhá stavba, která se na obrazu objevuje – drobný dům vpravo v pozadí s nezvyklou siluetou –, má imaginární povahu. Najdeme ji totiž v podobné pozici na jeho proslulém obraze Ulice v Libni s bílým koněm (1923, GASK Kutná Hora). Je zajímavé, že na litografické verzi tohoto obrazu už ale chybí a vůbec celá podoba ulice se zde změnila. I tento příklad dokládá, že v tomto období si Holý pozadí svých figurálních scén vytvářel tak, aby přesvědčivě evokovalo realitu, nejde ovšem o zobrazení konkrétních míst. A to je i případ chebského obrazu...

 


Vdova

olej na plátně, 69 x 62 cm, značeno vpravo dole: Holý 22, Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 9.11.2018

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 9.11.2018

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 9.11.2018