Otec Jaroslava Krále si v Písku pronajal hospodářský dvůr a malíř zde střídavě pobýval až do roku 1916, kdy se rodina odstěhovala do Brna. Tento expresivně pojatý obraz spadá do období po absolutoriu akademie (1908).

Dnes již zaniklá Vojenská plovárna se nacházela na pravém břehu Otavy na místě dnešního hotelu U Smetáka proti koupališti. Byla zřízena již ve dvacátých letech devatenáctého století. Spravovala ji sice vojenská správa, ale byla plně využívána i civilním obyvatelstvem. Lokalizace na mapě odpovídá místu malíře, tj. na druhém břehu řeky.


Vojenská plovárna v Písku

Kol. 1910, olej na kartonu, 35 x 45,5 cm, vzadu přípis: J.Král / Vojenská plovárna v Písku.,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 27.7.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 27.7.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 27.7.2014