Drobný olej zachycuje místo za bývalou Horní branou, po jejímž zboření byla někdy v druhé půli 19. století postavena v ulici 9. května (Schmeykal strasse) ona zvláštní dodnes zachovaná stavba s třemi slepými arkádami (na obraze jsou vidět dvě). Spolu se sousední budovou Okresního hospodářské správy (dnes Městský úřad) architekta Karla Haberzettla z roku 1857 definovala novou uliční čáru a můžeme předpokládat, že jejím autorem je také Haberzettl. Mezi nimi se otvírá průchod do uličky (na obraze vlevo), kde se nachází drobná dnes neexistující budova neznámého určení se třemi okny s gotickými (nebo snad pseudogotickými?) kružbami a ještě před ní průchod s kamenným portálem - zdá se, že opět s gotickým lomeným obloukem. Za střechou kostela sv. Kláry vlevo vykukuje věž františkánského kostela Zvěstování Panny Marie. Levý ze svou vysokých domů podél hradební zdi byl zbořen, takže dnes je pohled na štít kostela sv. Kláry zcela odkrytý, kdežto na obraze z něj vidíme jen nepatrnou část vlevo za domem.


Za Horní branou v Chebu

50. léta, olej na překližce, 26 x 32 cm, značeno vpravo dole: „Jan Spáčil"., Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marce Fišer

Uveřejněno: 7.8.2015

Autor: Marce Fišer

Uveřejněno: 7.8.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 7.8.2015